Vesmírné záležitosti & MAGIE ZIMNÍHO SLUNOVRATU

Krásný den,

blíží se velmi zajímavý čas, který není jen o vánočních svátcích, ale za jehož oponou se skrývá magická esence toho, jak o tomto čase přemýšleli nebo spíše, jak s tímto časem pracovali naši předci…

Byli schopni přežít pro nás již dnes v nepředstavitelně drsných podmínkách. Přijde mi velice inspirativní, JAK, CO a PROČ dělali. 

A ač si uvědomuji, že dnešní život běží v jiném rytmu, je nasvícen z jiného úhlu pohledu, stejně mě zimní slunovrat inspiruje a přináší zajímavé prvky do mého života. Některé tyto částečky totiž dodávají potřebnou hloubku, mají uzdravující účinky ve smyslu pochopení, tedy uvědomění si naší podstaty. Pomáhají v ukotvení a větším spojení se se sebou… 

Zajímá mě, co jim to vše přinášelo a jak vnímali energetický podtext toho všeho…

Vím, jak nás energie přesahuje, jak s námi „pracuje“ a ovlivňuje naše těla, mysl a také to, jak se v těle a následně i životě cítíme…

POJĎME POODHRNOUT OPONU ZIMNÍHO SLUNOVRATU

Fascinující je, jak různými kulturami, spirituálními aspekty, cyklickými obdobími je toto období protnuto. Jak se určitá chování našich předků v různých částech světa, v různých obdobích roku (cyklech) a v různých komunitách, spirituálních společenstvích opakují…

Jako by to byla náhoda… Zjevně ale není a všechny tyto tradice mají svá opodstatnění, své hluboké kořeny a důvody. My se jen dnes můžeme domnívat, ale nejsem si jistá, zda hloubku toho všeho lze popsat, zda je nám dostupná a nebo zda nám stále ještě to podstatné uniká… 

Možná právě pokus či zvědavost o nějaký symbol tradice, zvyku, rituálu ve spojitosti s prožitkem nám může přinést více té zmiňované hloubky…Osobní prožitek je prostě osobní prožitek.

Zimní slunovrat byl a je nejsilnějším a nejdůležitějším svátkem v roce!

CO SE TEDY SKRÝVÁ POD SYMBOLIKOU ZIMNÍHO SLUNOVRATU?

Letošní zimní slunovrat nastává 22.12.2023 v 4:29 hod.

Jedná se o čas, kdy je noc nejdelší a tudíž nejkratší den…

NEJTEMNĚJŠÍ DEN v celém roce…

Den, kdy převládá temná energie a hranice mezi oběma světy (podsvětím a tím naším) je proklatě tenká… Což naši předci řešili dary pro příchozivší (mohli to totiž být duchové v různých podobách) a právě odtud se dochovalo volné místo u štědrovečerního stolu… Nikdy nevíte, kdo k vám zavítá… Nejspolehlivější ochranou byla blízkost posvátného ohně a také byl hojně využíván česnek.

Zimní slunovrat je také ČASEM SMRTI, kdy má zemřít vše, co již není funkční. Co nám neslouží. Vytrácí se ohnivá sluneční síla, aby následně s prodlužujícím se dnem nabrala na síle. Proto se slunovrat považuje za svátek smrti a následného znovuzrození.

Celý cyklus zimy, tedy elementu VODY nás nabádá ke stejnému principu. Pokud tedy hledáte inspiraci jak vyladit své tělo, mysl i energii přečtěte si tento článek.😉

V tento svátek se mimo jiné věštila budoucnost z rozkrajovaných jablek nebo ořechů. Tento rituál se zachoval až dodnes. V případě zdravého a neporušeného plodu to znamenalo do příštího roku štěstí a prospěch, pokud byl plod červivý nebo poškozený, poukazovalo to na neštěstí a nemoc. 

Na oslavu zimního slunovratu se také pekly speciální koláče, které se zdobily tak, že připomínaly Slunce. Potom byl celý, jeden velký koláč rozdělen mezi členy celé rodiny, což mělo zajistit, že zůstali všichni pospolu a byli zdrávi. 

Naši předci si také předávali dárky. Snad aby si připomněli velký dar Bohyně v podobě narození slunečního boha. Také to ale mohlo být pro radost, aby vnesli světlo do tohoto období spojeného s temnými dny.

ZIMNÍ SLUNOVRAT JE TEDY KLÍČOVÝM OKAMŽIKEM V PŘIROZENÉM ROČNÍM CYKLU. 

Nejenže se Slunce vydává na novou pouť k delším dnům, ale k pozvolnému ladění se a nastartování se do cyklu nového. Ze spirituálního hlediska stará cesta musí vždy zemřít, aby mohla začít cesta nová…

Ta sice vypukne až na jaře, ale právě nyní je čas pro klid, odpočinek, uvítání nového slunce a znovuzrození. To mimo jiné symbolizovali stále zelené rostliny – jmelí, cesmína, jehličnany.

Naši předci v tento čas také slavili a hodovali s přáteli a se svými blízkými. A obdarovávali se.

OSLAVY ZIMNÍHO SLUNOVRATU tedy vnímám jako spojení se s poselstvím našich předků, kteří nežili v dnešní na výkon hnané době a tak byli narozdíl od nás schopni více vnímat sebe a spojení s přírodou a také tím vším, co nás přesahuje… S celým životem či vesmírem.

Věděli, že tma vládne tomuto období a že dny se pomaličku prodlužují. Venku je sníh, mráz, vše spí a odpočívá a až nastane příhodný čas jara, budou odpočatí a plni té životadárné síly k tvoření nového. Připraveni vyrazit a obstát v dalším kole (cyklu) roku. V životě…

A aby misionáři nemuseli pohanům zakazovat jejich zvyky, vymysleli Vánoce, které původně z pohanských svátků pocházejí. Zavedli tedy nový obsah a přinesli nový název a o malinko posunuli datum. Místo oslavy narození Slunce (Boha Slunce) nyní slavíme narození Ježíše Krista. 

Ať už je naše přesvědčení, způsob oslav tohoto času jakýkoli, zkusme se letos naladit s tímto hlubším záměrem… Kdo ví, co nám to do nového cyklu přinese…

Pokud vnímáte volání spojit se s moudrostí předků, nabízí se meditace, kterou jsem s tímto záměrem vytvořila…

POKUD VÁS ZIMNÍ SLUNOVRAT PŘITAHUJE…

Tak jako mě, nabízí se možnosti, jak se více s tímto cyklem, s tímto magickým dnem propojit.

Můžeme to udělat třeba těmito způsoby:

 • Uctít své předky.
 • Ponořit se do nitra a objevit své stíny.
  Vynést je jako zářící drahokamy a v novém cyklu je využít pro svůj raketový start.
 • Objevit své dary a talenty.
 • A také si kontemplovat nad svými sny, vizemi a nasměrovat své kroky v tom dalším cyklu.
 • Uvědomit si své životní hodnoty. 

  Co mě skutečně naplňuje?
  Co mi dává v životě smysl?
  Co mi dělá skutečnou radost?

Zrekapitulovat minulý rok a odstartovat tak kroky v tom novém cyklu směrem k sobě. K volání svého srdce, své duše, … 

Vždyť to je to, oč tady běží…

Za zmínku v našem povídání stojí ještě jeden rituál. RITUÁL KOUŘOVÝCH NOCÍ… 

V podstatě se jedná o 12 nocí, které navazují na zimní slunovrat či oslavu Vánoc…Kdy každou jednu noc zrekapitulujeme jeden měsíc tohoto roku, co se nepovedlo, nedořešilo, zůstalo vyřčeno,… 

Ale také se přijímaly věštby a směřovaly sny, touhy a cíle do tohoto měsíce dalšího roku…

A tak se nabízí možnost během tohoto období si takový rituál udělat. Co myslíte?

Přeji vám krásný a magický čas v hloubce toho, co nám přináší…❤️ Petra

Jsem průvodkyní v oblastech Mysli, Ducha a Těla a tím pomáhám dostat život do rovnováhy. Učím lidi postupnými kroky nalézt příčiny jejich obtíží a možnosti jejich odstranění. Předávám jim nástroje, které jsem získala na své cestě hledání a prověřila je v mém životě a mé praxi s klienty. Díky tomu mohou prožívat radostnější a naplněnější život a stát se jeho tvůrcem... Můj příběh si přečtěte zde>>